د بېنډۍ سرېښناکه ماده (Okra Gel) د وينې بهېدل دروي .

د بېنډۍ سرېښناکه ماده (Okra Gel) د وينې بهېدل دروي .
بېنډۍ يوه سرېښناکه ماده لري، چې انګلېسي کې ورته Okra Gel وايي. دغه سرېښناکه ماده کولی سي چې د وجود د هغه برخو وينه ودروي، چې ټپي سوي او صدمه ورته رسېدلې وي.
د بېنډيو د سرېښناکې مادې تجربه اوس مهال پر ځينو حيواناتو تر سره شوې ده او مثبته پايله يې ورکړې ده.
نېږدې وخت کې شونې ده، چې دغه سرېښناکه ماده د انسانانو د درملنې او په ځانګړې ډول د وينې بهېدو پر مهال و کارول سي.
بېنډۍ کې دغه سرېښناکه ماده به په مستقيم ډول په هغه ټپ وهل کېږي، چې وينه ترې بهيږي او همدا ډول به د وينې درونې درملو کې تر کار واخېستل سي.
ډاکټران وايي چې تر اوسه يې انسانانو باندې دغه تجربه نه ده کړې او هيله لري، چې پايله به يې ښه وي.
سکون راډیو