راډیوی خپروني

نن

نن

په دې خپرونه کې د مهمو خبرونو تر څنګ پر یوې ټاکل سوې موضوع له مېلمنو او اوریدونکو...

رنګ

رنګ

په دې خپرونه کې په بیلابیلو رنګونو کې نغښتي کلامونه اوریدونکو ته خپریږي.

څېره

څېره

په دې خپرونه کې د هلمند او افغانستان مخکښې څېري درپیژنو او پر ژوند او لاسته راوړنو...

نن

نن

په دې خپرونه کې د مهمو خبرونو تر څنګ پر یوې ټاکل سوې موضوع له مېلمنو او اوریدونکو...

د ماشومانو نړۍ

د ماشومانو نړۍ

په دي خپرونه کې د ماشومتوبه تر ځوانې د ماشومانو په ماشومانه ژوند پوری تړلی مسایلو...

څېره

څېره

په دې خپرونه کې د هلمند او افغانستان مخکښې څېرې درپیژنو

نن

نن

په دې خپرونه کې د مهمو او وروستیو خبرونو ترڅنګ پر یوې مهمي موضوع له مېلمنو او اوریدونکو...

رنګ

رنګ

په دې خپرونه کې په بیلابیلو رنګونو کې نغښتي کلامونه اوریدونکو ته خپریږي.

نن

نن

په دې خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یوې مهمي موضوع د مېلمنو او اوریدونکو سره بحث او...

عجایب

عجایب

په دې خپرونه کې د نړی د جالبو او زړه راکښونکو هر اړخیزو پېښو په اړه کره معلومات...