څیره

پدي خپرونه کې د هلمند او افغانستان بیلابیلي څیري در پيژنو او د ژوند پر بیلابیلو اړخوونو يې ورسره ږغیږو.

څیره
: :