يوې سختي زلزلې په خوست او پکتيکا کې په سونو کسان وژلي

1 / 1

1.

يوې سختي زلزلې په خوست او پکتيکا کې په سونو کسان وژلي

د چارواکو په حواله يوې سختې زلزلې د افغانستان ختيځ لړزولی او تر اوسه د۱۰۰۰ کسانو د مړيني خبر ورکړل شوی دی. د ريشتر په مقياس د دې زلزلې شدت ۶،۱ ښوول شوی دی.