بلخ کې د انجونو په ګډون له ۳۰۰٠ تنو څخه د نرسنګ او قابلګۍ برخو کې د کانکور ازموینه واخيستل سوه.

May 4, 2023 - 18:30
 7
بلخ کې د انجونو په ګډون له ۳۰۰٠ تنو څخه د نرسنګ او قابلګۍ برخو کې د کانکور ازموینه واخيستل سوه.
بلخ کې د انجونو په ګډون له ۳۰۰٠ تنو څخه د نرسنګ او قابلګۍ برخو کې د کانکور ازموینه واخيستل سوه.
ځايي مسؤلین وايي، د بلخ په مرکز مزارشریف ښار کې د عامې روغتیا ریاست له لوري د انجونو په ګډون له ۳۰۰٠ کسانو د نرسنګ او قابلګۍ برخو کې د زده‌ کړو لپاره د کانکور ازموینه واخيستل سوه.
سکون راډیو