د می دریمه د مطبوعاتو د آزادي نړیواله ورځ مو مبارک سه.

په ۱۹۹۳ م کال کي د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کي د هغه وړاندیز پر بنسټ چي د ۱۹۹۱ م کال د یونسکو د عمومي کنفرانس په ۲۳ غونډه کي تصویب سوی وو د مي دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالي ورځي په توګه اعلان سوه.

May 4, 2023 - 10:51
 34