لوبغالی

پدي خپرونه کې د نړۍ د ورزشي ډګرونو د خبرونو ترڅنګ له ورزشکارانو او روزونکو سره د هغوي پر ژوند ، لاسته راوړنو او ستونزو ږغیږو.

لوبغالی
: :