څیره

پدي خپرونه کې د هلمند او افغانستان بیلابیلي څیري در پيژنو او د هغوي د ژوند پر بیلابیلو برخو ورسره ږغیږو.

څیره
: :