کابل ښاروالۍ په ۱۴۰۱لمریز کال کې شاوخوا څلور میلیارده افغانۍ عواید راټول کړي

کابل ښاروالۍ په ۱۴۰۱لمریز کال کې شاوخوا څلور میلیارده افغانۍ عواید راټول کړي

‏کابل ښاروالۍ مسؤلین وايي، په ۱۴۰۱لمریز کال کې څلور میلیارده، ۳۰۶میلیونه، ۹۷۵زره او ۲۰۰افغانۍ عواید راټول کړي چې د ۱۴۰۰کال په پرتله یو میلیارد، ۲۸۶میلیونه، ۵۷۵زره او ۳۰۳افغانۍ ډېروالی ښيي.

سکون راډیو