تازه خبر
څیره

څیره

پدي خپرونه کې د هلمند او افغانستان بیلابیلي څیري در پيژنو او د هغوي د ژوند پر بیلابیلو...

قراني ملفلري

قراني ملفلري

پدي خپرونه کي دیني مسایل د قران او احادیثو په رڼا کي بیانیږي او د اوریدونکو دینی...

نن

نن

پدي خپرونه کې د هیواد ،سیمی او نړۍ د خبرونو تر څنګ له میلمنونو او اوریدونکو سره...

شکیلتیا

شکیلتیا

پدي خپرونه کې اوریدونکو ته تکیه کلامونه ټاکل کیږي او د بریا په صورت کې کلام ورته...

رنګ

رنګ

پدي خپرونه کې د اوریدونکو له لوري انتخاب سوو رنکونو کې نغښتي کلامونه خپریږي.

قراني ملغلري

قراني ملغلري

پدي خپرونه کي دیني مسایل د قران او احادیثو په رڼا کي بیانیږي او د اوریدونکو دینی...