تازه خبر
د سکون شپه

د سکون شپه

اړیکه ونیسئ او پدې ادبي خپرونه ګډون وکړئ او چمتو سوې شعرونه،نظمونه،غزلونه او دیکلمې...

د سکون شپه

د سکون شپه

اړیکه ونیسی پدې ادبی خبرونه کې شعرونه،نظمونه،غزلونه او لنډې کیسی راسره شریک کړی...

څيره

څيره

پدې خپرونه کي دهلمند،افغانستان او سیمي له بیلابیلو څیرو سره د هغوي پر ژوند،فعالیتونو...

څیره

څیره

چوپتیا ماتوو

چوپتیا ماتوو

چوپتیا ماتوو! چوپتیا ماتوو خپرونه یوه تعلیمي، اسلامي او کلتوري خپرونه ده چي د ماشومانو...

چوپتیا ماتوو

چوپتیا ماتوو

چوپتیا ماتوو! چوپتیا ماتوو خپرونه یوه تعلیمي، اسلامي او کلتوري خپرونه ده چي د ماشومانو...