تازه خبر
چوپتیا ماتو

چوپتیا ماتو

چوپتیا ماتوو! چوپتیا ماتوو خپرونه یوه تعلیمي، اسلامي او کلتوري خپرونه ده چي د ماشومانو...

قر اني ملغلری

قر اني ملغلری

په دې خپرونه کي داوریدونکو دیني پوښتنو ته د قران او احادیثو يه رڼا کي ځوابونه ورکول...

کار او کسب

کار او کسب

په دی خپرونه کی دکسب کا رانو سره دهغوی پر ژوند او کار باندی له هغوی سره خبری

نن

نن

په دی خپرونه کی دهیواد سمی او حبرونو ترڅنګ پر یو ځانګړي موضوع دمیلمنو او اوریدونکو...

د تر نم وږمي

د تر نم وږمي

پدي خپرونه کې اوریدونکي اړیکي نیسي ترنمونه وړاندي کوي او د خپروني میلمه يې د ترنم...

مشاعره

مشاعره

په دې خپرونه کې د هلمند او افغانستان د بیلابیلو شاعرانو شعرونه ، نظمونه او ترنمونه...